Екип                                                 

 

Директор: Румяна Йорданова Георгиева

Главен счетоводител: Галя Димитрова Енчева

ЗАС: Снежана Динкова Велчева

Учители:

 • Пламенка Русева Ачева - старши учител в начален етап
 • Анета Витанова Мутафова - старши учител в начален етап
 • Цветелина Маринова Абрашева - учител в начален етап 
 • Марияна Димитрова Йорданова - старши учител в начален етап
 • Марияна Василева Костова - старши учител в прогимназиален етап по математика и по физика и астрономия
 • Росица Николова Филева - старши учител в прогимназиален етап по български език и литература
 • Десислава Христова Даскалова - главен учител, преподавател по английски език
 • Галина Добрева Петрова -  старши учител в прогимназиален етап по изобразително изкуство, технологии и предприемачество, ИТ
 • Богдан Петров Петров - старши учител в прогимназиален етап по химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и по физическо възпитание и спорт
 • Искра Добромирова Иванова - учител в ГЦОУД 
 • Полина Димитрова Тиханова - учител в ГЦОУД 
 • Веселина Иванова Тодорова - старши учител в ГЦОУД 
 • Галя Стоянова Теодорова - старши ресурсен учител
 • Нели Петрова Кръстева - старши ресурсен учител

Помощен персонал:

Иван Стоянов Драгостинов: огняр

Бончо Илиев - шофьор

Росица Янкова Панайотова - хигиенист