Екип                                                 

 

Директор: Румяна Йорданова Георгиева

Главен счетоводител: Галя Димитрова Енчева

ЗАС: Снежана Динкова Велчева

Учители:

 • Пламенка Русева Ачева - старши учител в начален етап
 • Анета Витанова Мутафова - старши учител в начален етап
 • Цветелина Аб,ашева - учител в начален етап 
 • Марияна Димитрова Йорданова - старши учител в начален етап
 • Марияна Василева Костова - старши учител в прогимназиален етап по математика и по физика и астрономия
 • Росица Николова Филева - старши учител в прогимназиален етап по български език и литература
 • Десислава Христова Даскалова - учител в прогимназиален етап  по английски език
 • Галина Добрева Петрова -  старши учител в прогимназиален етап по изобразително изкуство, домашна техника и икономика, технологии, ИТ
 • Богдан Петров - старши учител в прогимназиален етап по химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и по физическо възпитание
 • Искра Иванова - учител в ГЦОУД 
 • Полина Тиханова - учител в ГЦОУД 
 • Веселина Тодорова - старши учител в ГЦОУД 
 • Галя Теодорова - ресурсен учител
 • Нели Кръстева - ресурсен учител

Помощен персонал:

Иван Драгостинов: огняр

Боян Георгиев: шофьор

Росица Янкова: хигиенист