УЧЕБЕН КАЛЕНДАР                        

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/20189 година:
01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна за I - XII клас
05.02.2020 г. – междусрочна за I - XII клас
11.04. 2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

Дни за провеждане на НО в VII клас 

09.020 г. – НВО по БЕЛ
11.06.2020 г. – НВО по математика
17.06.2020 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

 

Дни за провеждане на НВО в IV клас 

27.05.2020 г. по БЕЛ

28.05.2020 г. по математика

 

Неучебни дни:

20.05.2020 г. – ДЗИ по БЕЛ
22.05.2020 г. – втори ДЗИ

Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

06.02.2020 г. – I - XII клас