Обществен съвет                                                

Членове:

 

1. Илияна Каракашева - родител

2. Надя Иванова - родител

3. Валентина Йорданова- родител

4. Григор Статев - родител

5. Светлин Савов – Община Русе

 

Резервни членове на Обществения съвет при ОУ „Христо Смирненски“.

1.  - родител

2.  - родител

3. Ивелина Гайрева - Община Русе

  Документи                                                  

ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА