УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ                                                      

СЪСТАВ:

1. Валери Филев - III клас

2. Лариса Мехмедова - IV клас

3. Деница Иванова - V клас

4. Светла Снежанова - VI клас

5. Никол Цветелинова Тодорова - VII клас

ПРЕДСЕДАТЕЛНикол Цветелинова Тодорова 

СЕКРЕТАР: Светла Снежанова

През настоящата учебна година Ученическият съвет работи по утвърдена програма, приета на първото заседание през м. октомври. Ръководител на УС е г-жа Росица Филева. Учениците изготвят табла, участват в подготовката на празници, състезания, викторини, при работа по проекти.