Ученически съвет                                                     

 

Председател:

 

Членове:

 

 

 

През настоящата учебна година Ученическият съвет работи по утвърдена програма, приета на първото заседание през м. септември. Ръководител на УС е г-жа Росица Филева. Учениците изготвят табла, участват в подготовката на празници, състезания, викторини, при работа по проекти.