УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ                                                      

СЪСТАВ:

1. Габриела Емилова Йорданова - III клас

2. Андреа Христова Христова - IV клас

3. Светла Снежанова Радева - V клас

4. Ванеса Иванова Камарашева - VI клас

5. Никол Цветелинова Тодорова - VI клас

6. Даниела Венциславова Дацева - VII клас

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ванеса Иванова Камарашева

СЕКРЕТАР: Андреа Христова Христова

 

През настоящата учебна година Ученическият съвет работи по утвърдена програма, приета на първото заседание през м. октомври. Ръководител на УС е г-жа Росица Филева. Учениците изготвят табла, участват в подготовката на празници, състезания, викторини, при работа по проекти.