Проекти и програми                                                 

 

     

 

 
Схема "Училищен плод" 
 
 
 
 
Схема "Училищно мляко" 

 

Национална програма "Без свободен час в училище"