Проекти и програми                                                 

 

Схема "Училищен плод" 
 
 
 
 
Схема "Училищно мляко" 

 

Национална програма "Без свободен час в училище"

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НИВОТО НА ПОСТИЖЕНИЯТА ИМ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА“

  • Група по БЕЛ IV клас - ръководител Пламенка Ачева
  • Група по БЕЛ III клас - ръководител Марияна Йорданова