Съвет                                                                       

Председател: Богдан Петров Петров
Членове:
1. Сашо Георгиев Щерев – Община Русе
2. Сашка Русева - родител
3. Василка Христова – родители
4. Огнян Иванов  – родители

Резервни членове:
1 Тихомир Николаев - родител
2. Пламен Буюрджиев - родител