Дейности                                                                 

Дейности по интереси:

1. Клуб "Приложно изкуство" -  ръководител Галина Петрова

2. Театрална група "Арлекин" - ръководител Анета Мутафова

3. Клуб "Даготвим заедно" - ръководител Десислава Даскалова

 

Дейности за преодоляване на обучителни затруднения:

1. Български език - ръководител Росица Филева

2. Математиката - лесна и интересна - ръководител Марияна Йорданова

3. Българският език - забавен и интересен - ръководител Пламенка Ачева

4. Математика -  ръководител Марияна Костова