Обществен съвет                                                

Членове:

 

1. Илияна Каракашева - родител

2. Илияна Тодорова- родител

3. Валентина Йорданова- родител

4. Диана Тонева- родител

5. Светлин Савов – Община Русе

 

Резервни членове на Обществения съвет при ОУ „Христо Смирненски“.

1. Григор Статев - родител

2. Надя Иванова - родител

3. Ивелина Гайрева - Община Русе