Приемен ден на учителите /консултации с родители и ученици/ и по предмети  

Прогимназиален етап

Учител Предмет Консултации с ученици Консултации с родители Кабинет
Росица Филева Български език и литература Четвъртък от  13.10 ч. до 13.55 ч. Всеки втори четвъртък от 14.00 ч. до  14.45 ч. Класна стая VІ клас
Десислава Даскалова Английски език Четвъртък от
13.10 ч. до 13.55 ч.
Всеки втори четвъртък от 14:00 ч. до 14:45 ч. Класна стая VII клас
Галина Петрова Информационни технологии Четвъртък от 13:10 ч. до 13:55 ч. Всеки втори четвъртък от
14:00 ч. до
14:45 ч.
Класна стая V клас
Марияна Костова Математика
Физика и астрономиа
Сряда от  13:10 ч. до
13:55 ч.
Всеки втори четвъртък от 14:00 ч. до 14:45 ч. Класна стая VI клас
Богдан Петров Биология и здравно образование
Химия и опазване на околната среда
Вторник от
13:10 ч. до
13:55 ч.
Всеки втори четвъртък 14:00 ч. до 14:45 ч. Класна стая VІII клас

 

Начален етап

Учител Клас Консултации с ученици Консултации с родители Кабинет
Марияна Йорданова І Вторник от 13.30 ч. Всеки втори вторник от 14:00 ч. до 14:45 ч. Класна стая на І клас
Пламенка Ачева ІІ Сряда от
13:30 ч.
Всяка втора сряда
 от 14:00 ч. до 14:45 ч.
Класна стая на ІІ клас
Миглена Докова ІІІ Понеделник от  13:30 ч. Всеки втори вторник
 от 14:00 ч. до 14:45 ч.
Класна стая на ІІІ клас
Анета Мутафова ІV Вторник от
13:30 ч.
Всеки
втори понеделник
от 14:00 ч. до 14:45 ч.
Класна стая на ІV клас

 

  Класни работи  І срок                                                                     

  

Клас Български език Математика
V 22.12.2016 г. 17.01.2017 г.
21.12.2016 г. 17.01.2017 г.
VІІ 16.12.2016 г. 19.01.2017 г.
VІІІ 16.12.2016 г. 18.01.2017 г.