Документи                                         

 

 Годишен план на училището  

 

 

Училищен учебен план 1. клас

 

Училищен учебен план 5. клас


Правилник за дейността на училището   

 

 

Стратегия   

 

Пропусквателен режим  

 

 

Месечни отчети