Документи                                         

 

 Годишен план на училището  

 

 

Училищен учебен план 1. клас

 

Училищен учебен план 5. клас


 Правилник за дейността на училището    

 

 

Стратегия   

 

 

План за изпълнение на стратегията  

 

Пропусквателен режим  

 

 

Месечни отчети